Privacyverklaring E&R Officemanagement / www.uwsecretaresse.nl

In deze privacyverklaring leg ik u uit welke persoonsgegevens E&R Officemanagement van relaties heeft, waarvoor, hoe ik deze gegevens beveilig en hoe lang ik ze bewaar.

Ik verwerk persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid, kunt u terecht bij info@uwsecretaresse.nl.

Ik voldoe aan de gestelde eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Wat is E&R Officemanagement

Ik verzorg officemanagement, telefoonservice en aanverwante ondersteunende diensten voor ondernemers en organisaties.

Erna Hegeman
E&R Officemanagement
Floresstraat 83
2022 BD HAARLEM
info@uwsecretaresse.nl
KvK 34184998

Welke gegevens verzamelt E&R Officemanagement via de website, waarvoor worden die gebruikt en bewaartermijn

Contact via e-mail

Bezoekers aan mijn website kunnen op een aantal plekken een reactie geven via e-mail. Ik verzamel de berichtgegevens die de bezoeker daarin vermeldt.

Deze gegevens heb ik nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in mijn dienstverlening.
Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van E&R Officemanagement of indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens na maximaal twee jaar verwijderd. U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

Het gebruik van cookies door E&R Officemanagement

E&R Officemanagement gebruikt alleen analytische cookies van derden (geen functionele of tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.
De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van Facebook en Google en worden via aparte software (plugin) gekoppeld aan onze website.
U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).
E&R Officemanagement gebruikt geen eigen cookies.
Door gebruik te maken van onze site, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Welke gegevens verzamelt E&R Officemanagement offline en bewaartermijn

Ten behoeve van de afwikkeling van de opdracht en de facturatie verzamelen wij de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Bedrijfsnaam
Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
Telefoonnummer
E-mailadres
Webadres
Klantinloggegevens bij door de klant gewenste diensten voor beheer door mij.

Deze gegevens heb ik nodig om de dienstverlening aan te kunnen bieden en vervolgens af te rekenen. Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van E&R Officemanagement en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst.
U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in de financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Hoe beveiligt E&R Officemanagement persoonsgegevens

E&R Officemanagement neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorvuldigheid van handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

E&R Officemanagement verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan onder genoemde samenwerkingspartijen. Ik verstrek uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst. Indien ik werk met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mijn klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Indien u hiervoor een verzoek heeft, stuur een mail aan info@uwsecretaresse.nl met daarin de toelichting.

Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij E&R Officemanagement, info@uwsecretaresse.nl.
Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heeft u het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.